PCB AB面拼板过炉载具
分类: SMT表面贴装  发布时间: 2014-04-25 17:31 
SJ-SMT-004

型号:SJ-SMT-004

 编号:SJ-SMT-004

特点:1.可采用双面高温胶和单面高温胶粘贴。

           2.载具上设有mark点供锡膏印刷和贴片机识别,速度更快更准确,拼板定位精准±0.02MM。      

备注:蓝色箭头标示为单面高温胶粘贴区域,黄色箭头标示为双面高温胶粘贴区域。 

适用:SMT表面贴装